UITLEENVOORWAARDEN SPEEL-O-THEEK “IKKIE” VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

 

Door zich in te schrijven en het betalen van lidmaatschap en administratiekosten verklaart men zich akkoord met de navolgende bepalingen:

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap bedraagt € 90,- per instelling per kalenderjaar.

De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5,-. Het totaalbedrag dient, binnen twee weken na ingang lidmaatschap, overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 65 RABO 0149599463 t.n.v. speel-o-theek Ikkie Schiedam. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. U ontvangt in de maand december een factuur voor de betaling van het volgend kalenderjaar.

Bij inschrijven in de loop van het kalenderjaar betaalt u het evenredige deel van het jaartarief.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan dient u dit voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan het secretariaat van de speel-o-theek. Restituties op betalingen vinden nimmer plaats.

Uitleenvoorwaarden:

U mag per keer maximaal 12 stuks speelgoed lenen, waarvan maximaal 2 stuks buitenspeelgoed. De uitleentermijn is 3 weken. Bij te laat terugbrengen bedraagt de boete het uitleengeld per week.

Playmobil is uitgesloten van de uitleen.

De uitleentermijn kunt u eenmalig met 3 weken verlengen mits het speelgoed niet gereserveerd is. U kunt speelgoed reserveren. De kosten zijn € 0,50 per stuk speelgoed. U krijgt bericht wanneer het speelgoed voor u klaar staat. Na 1 week vervalt de reservering.

Speelgoed lenen en inleveren:

Wij streven ernaar het speelgoed compleet en schoon uit te lenen. De medewerksters controleren het speelgoed bij het uitlenen en inleveren, in het bijzijn van degene die het speelgoed leent c.q. inlevert.

Mocht u toch constateren dat het speelgoed incompleet is of gebreken vertoond, dan dient u dit dezelfde dag of uiterlijk 1 dag erna door te geven. Dit kan per mail (via website) van de speel-o-theek. Mocht u pas bij inlevering van het speelgoed melding maken van vermissing en/of gebreken, dan worden de onderdelen als zoek geregistreerd en bent u boete verschuldigd.

Het speelgoed dient compleet en schoon te worden teruggebracht. Mocht er iets ontbreken dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden. U betaalt een boete van € 2,50 per ontbrekend onderdeel. Brengt u het ontbrekende onderdeel binnen twee maanden terug, krijgt u de betaalde boete terug. Bij schade/kapot speelgoed wordt er door het bestuur per geval een beoordeling gemaakt. Zo zal er gekeken worden hoe oud het speelgoed is en hoe er met het speelgoed is omgegaan. Zo nodig zal er door u een bedrag bijbetaald moeten worden.


Betalingen:

Voor openstaande bedragen (reserveringskosten, boete te laat terugbrengen, vermissingen/ gebreken etc.) sturen wij ongeveer 3 á 4 x per jaar een rekening.

Het bestuur is bevoegd om leden te royeren in verband met het veelvuldig kapot of incompleet inleveren van speelgoed. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Rijdend speelgoed neemt u aan de hand mee naar de uitleenbalie, ter voorkoming van schade.

De speel-o-theek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel opgelopen door het gebruik van speelgoed van de speel-o-theek.

Met het tekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het uitleenreglement.

Voor verder informatie en vragen kunt u ons mailen via de “Contact” pagina van onze website

(https://www.speelotheekikkie.nl/contact ).

(V1.0-Mei2018)