Organisatie

De speel-o-theek Ikkie is een stichting met ANBI status, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een bestuur.

Regelmatig vinden er bestuursvergaderingen plaats, waar de dagelijkse gang van zaken binnen de speel-o-theek wordt besproken. Ook vinden er regelmatig bijeenkomsten van vrijwilligsters plaats, waar alle medewerk(st)ers hun zegje kunnen doen: de zogenaamde praatavonden.

Maar het meeste werk wordt natuurlijk verricht door deze medewerk(st)ers, die meedraaien tijdens de openingsuren. Zij zorgen ervoor dat u zich welkom voelt en kunnen u volledig informeren over spelmateriaal en methoden.

Onderaan deze pagina vindt u het beleidsplan. Via pagina "Verslagen" kunt u nog meer informatie over de speel-o-theek vinden. 

Onze bijlagen zijn meestal in PDF-formaat, om de inhoud te kunnen lezen heeft u een PDF-reader nodig. Indien u geen PDF-reader heeft kunt u Adobe Reader gebruiken (let bij het installeren op de optionele aanbiedingen deze kunt u uitzetten).

Informatie:
Bewaar het bestand Beleidsplan Speelotheek Ikkie versie 2018-1.pdfBeleidsplan speelotheek Ikkie 2018[Beschrijving van het beleid van speelotheek Ikkie]186 kB12-03-2019 10:23
Bewaar het bestand Profielschets Algemeen bestuurslid Speel.pdfProfielschets Algemeen bestuurslid[Eigenschappen en taken van een algemeen bestuurslid bij de speelotheek]187 kB19-11-2018 20:28
Bewaar het bestand Profielschets Secretaris Speel.pdfProfielschets Secretaris Speelotheek[Eigenschappen en taken van de secretaris bij de speelotheek]186 kB19-11-2018 20:27
Bewaar het bestand Profielschets Penningmeester SOT.pdfProfielschets Penningmeester Speelotheek[Eigenschappen en taken van de penningmeester bij de speelotheek]17 kB23-12-2015 09:04
Bewaar het bestand Profielschets Voorzitter Speel.pdfProfielschets Voorzitter Speelotheek[Eigenschappen en taken van een voorzitter bij de speelotheek]18 kB23-12-2015 09:03
Bewaar het bestand Profielschets Medewerker Uitleen.pdfProfielschets Medewerker Uitleen[Eigenschappen en taken van een medewerker uitleen]17 kB23-12-2015 09:02